درباره ما

در گذشته همواره یکی از مهم‌ترین و بهترین آموزه‌ها و پند و اندرزهای بزرگان و فرزانگان به مردم، پیروی از خرد و دانش بوده‌ است. این فرهنگ همچنان نیز در بین ایرانیان جاری است و همواره گفتار نخست بزرگان به کودکان و جوانان در جامعه ایرانی گرایش به خردورزی و دانش‌اندوزی است.

مجموعه دانش و آگاهی در نظر دارد در حد توان خود، در مسیر ارائه محتوای علمی و فنی تولیدشده در سطح جهان علمی امروز گام بردارد. امروزه بر خلاف گذشته، استقلال و آزادی هر کشوری در راستای تولید محتوای علمی و دستاوردهای فنی خود و عدم وابستگی به بیگانگان می‌باشد. به امید روزی که سهم کشورمان در تولید علم، دانش و فناوری روز دنیا به حدی باشد که در همه شاخه‌ها، دنیا منتظر دستاوردهای علمی ایرانیان باشد.

نظرسنجی

. کدام ویژگی در هنگام خرید اینترنتی از فروشگاههای اینترنی برای شما اولویت دارد؟