نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورکارشناس حقوق سال 96

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورکارشناس حقوق سال 96 این بسته شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی رشته کارشناس حقوق  استخدامی دیوان محاسبات کشور می باشد شما با مطالعه سوالات عمومی و همچنین مطالعه سوالات تخصصی رشته کارشناس حقوق  می توانید گام بلندی برای موفقیت در ازمون بردارید. طبق ادوار گذشته ازمون در 2 بخش عمومی و تخصصی برگزارخواهد شد ، این مجموعه در دو بخش عمومی و تخصصی هست.   بخش اول: سوالات عمومی:  سوالات هوش سوالات کامپیوتر&nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورحسابرس سال 96

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورحسابرس سال 96 این بسته شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی رشته حسابرس استخدامی دیوان محاسبات کشور می باشد شما با مطالعه سوالات عمومی و همچنین مطالعه سوالات تخصصی رشته حسابرس  می توانید گام بلندی برای موفقیت در ازمون بردارید. طبق ادوار گذشته ازمون در 2 بخش عمومی و تخصصی برگزارخواهد شد ، این مجموعه در دو بخش عمومی و تخصصی هست.   بخش اول: سوالات عمومی:  سوالات هوش سوالات کامپیوتر سوالات زبان انگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورامور اقتصادی سال 96

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورامور اقتصادی سال 96 این بسته شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی رشته امور اقتصادی استخدامی دیوان محاسبات کشور می باشد شما با مطالعه سوالات عمومی و همچنین مطالعه سوالات تخصصی رشته امور اقتصادی  می توانید گام بلندی برای موفقیت در ازمون بردارید. طبق ادوار گذشته ازمون در 2 بخش عمومی و تخصصی برگزارخواهد شد ، این مجموعه در دو بخش عمومی و تخصصی هست.   بخش اول: سوالات عمومی:  سوالات هوش سوالات کامپیوتر سوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورکارشناس امور اداری و مالی سال 96

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورکارشناس امور اداری و مالی سال 96 این بسته شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی رشته کارشناس امور اداری و مالی استخدامی دیوان محاسبات کشور می باشد شما با مطالعه سوالات عمومی و همچنین مطالعه سوالات تخصصی می توانید گام بلندی برای موفقیت در ازمون بردارید طبق ادوار گذشته ازمون در 2 بخش عمومی و تخصصی برگزارخواهد شد ، این مجموعه در دو بخش عمومی و تخصصی هست.   بخش اول: سوالات عمومی:  سوالات هوش سوالات کامپیوتر سوالات زبان انگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورکارشناس فناوری(نرم افزار) سال 96

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورکارشناس فناوری(نرم افزار) سال 96 این بسته شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی رشته کارشناس فناوری اطلاعات ویژه داوطلبان مهندسی کامپیوتر-سخت افزار استخدامی دیوان محاسبات کشور می باشد شما با مطالعه سوالات عمومی و همچنین مطالعه سوالات تخصصی می توانید گام بلندی برای موفقیت در ازمون بردارید. طبق ادوار گذشته ازمون در 2 بخش عمومی و تخصصی برگزارخواهد شد ، این مجموعه در دو بخش عمومی و تخصصی هست.   بخش اول: سوالات عمومی:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):

نظرسنجی

. کدام ویژگی در هنگام خرید اینترنتی از فروشگاههای اینترنی برای شما اولویت دارد؟