نتیجه نظرسنجی ". کدام ویژگی در هنگام خرید اینترنتی از فروشگاههای اینترنی برای شما اولویت دارد؟"
 • 1-
  (15 رای) 4%

   
 • 2-
  (13 رای) 4%

   
 • 3-
  (6 رای) 2%

   
 • 4-
  (32 رای) 9%

   
 • 5-
  (12 رای) 3%

   
 • 6-
  (270 رای) 78%

   
تعداد کل آرا: 348

نظرسنجی

. کدام ویژگی در هنگام خرید اینترنتی از فروشگاههای اینترنی برای شما اولویت دارد؟